top of page
תיירים במיגונית.jpg

מיגונית קוביד גדולה מבטון

חלל פנימי: 4.2 מ"ר
משקל: 40 טון 
דרוש מנוף 300 טון כדי להרים אותו 

large concrete cuboid shelter.webp

חדרים מובצרים 


החדרים הקיימים הופכים למקלטי מגן שיכולים לעמוד בפני פגיעה ישירה של רקטות.י

fortified rooms.webp

 מיגונית קוביד מבטון 

קיבולת רשמית: מעל 20 מבוגרים

גודל: 2 מטר על 3 מטר

משקל: 22 טון 

המקלט הקוביד הסטנדרטי שלנו הוא כבד וחזק מספיק כדי להגן על אנשים מפני התקפות רקטות, אך קל מספיק עבור מנוף בגודל בינוני להרים ולהעביר. משמעות הדבר  היא אפשרויות גדולות יותר למיקום המיגונית.מ

concrete cuboid shelter.webp

מכשירי קשר

אנו עובדים עם חברת מוטורולה כדי לספק מכשירי קשר מצילי חיים לכיתות כוננות וצוותי בטחון

מכשירי קשר.jpg
bottom of page