top of page
בית קיבוץ מיגונית.jpg

שאלות נפוצות

כמה זמן לוקח לייצר מיגונית ומי מייצר אותן אנו גאים לומר שיש לנו זמן אספקה ​​מהיר מאוד. הזמן בין ההזמנה ליום האספקה ​​יכול להיות בין שבועיים לחודשיים, תלוי במלאי היצרן, חגים לאומיים ומזג האוויר (כשיורד גשם לוקח עוד זמן עד שהמקלטים החדשים יצוקים להתייבש ). היצרנים הישראלים המקומיים שאנו עובדים איתם בדרך כלל הם וולפמן תעשיות, תעש מערכות ואורטק. כל המקלטים שלנו הינם מבנים מעל פני הקרקע, נגישים לחלוטין, ועומדים בתקנים המחמירים ביותר של פיקוד העורף.

כמה זמן לוקח לייצר מיגונית ומי מייצר אותן אנו גאים לומר שיש לנו זמן אספקה ​​מהיר מאוד. הזמן בין ההזמנה ליום האספקה ​​יכול להיות בין שבועיים לחודשיים, תלוי במלאי היצרן, חגים לאומיים ומזג האוויר (כשיורד גשם לוקח עוד זמן עד שהמקלטים החדשים יצוקים להתייבש ). היצרנים הישראלים המקומיים שאנו עובדים איתם בדרך כלל הם וולפמן תעשיות, תעש מערכות ואורטק. כל המקלטים שלנו הינם מבנים מעל פני הקרקע, נגישים לחלוטין, ועומדים בתקנים המחמירים ביותר של פיקוד העורף.

כמה זמן לוקח לייצר מיגונית ומי מייצר אותן אנו גאים לומר שיש לנו זמן אספקה ​​מהיר מאוד. הזמן בין ההזמנה ליום האספקה ​​יכול להיות בין שבועיים לחודשיים, תלוי במלאי היצרן, חגים לאומיים ומזג האוויר (כשיורד גשם לוקח עוד זמן עד שהמקלטים החדשים יצוקים להתייבש ). היצרנים הישראלים המקומיים שאנו עובדים איתם בדרך כלל הם וולפמן תעשיות, תעש מערכות ואורטק. כל המקלטים שלנו הינם מבנים מעל פני הקרקע, נגישים לחלוטין, ועומדים בתקנים המחמירים ביותר של פיקוד העורף.

כמה זמן לוקח לייצר מיגונית ומי מייצר אותן אנו גאים לומר שיש לנו זמן אספקה ​​מהיר מאוד. הזמן בין ההזמנה ליום האספקה ​​יכול להיות בין שבועיים לחודשיים, תלוי במלאי היצרן, חגים לאומיים ומזג האוויר (כשיורד גשם לוקח עוד זמן עד שהמקלטים החדשים יצוקים להתייבש ). היצרנים הישראלים המקומיים שאנו עובדים איתם בדרך כלל הם וולפמן תעשיות, תעש מערכות ואורטק. כל המקלטים שלנו הינם מבנים מעל פני הקרקע, נגישים לחלוטין, ועומדים בתקנים המחמירים ביותר של פיקוד העורף.

bottom of page