top of page

 עמותת פרויקט מגן פועלת להעניק סיוע לישראלים לעת אסון ומלחמה על ידי גיוס תרומות למחסים ומוצרי מיגון.י 

מנוף.jpg
cuboid shelter doorless.webp
רבשץ ושמואל_edited.jpg

ניידות

תכונת הניידות מהווה יתרון גדול, בזכותה אנו מסוגלים להעביר מיגוניות כדי לתת מענה לפי הצורך הדינמי התמידי.י

צבעוניות

 יש קהילות הבוחרות לצבוע את המיגוניות. מצאנו שמיגוניות מקושטות יכולות להעניק תחושה של רוגע, ביטחון והפחתת חרדה בקרב משתמשים, במיוחד עבור ילדים.י  

מקצועיות

 אנו עובדים עם כוחות הביטחון על מנת להבטיח שהמיגוניות ממוקמות באזורים בעלי הסיכון הגבוה ביותר.

bottom of page